Tin hoạt động phong trào

Thực hiện Công văn số 75-CV/BTGHU ngày 21/02/2022 của Ban tuyên giáo Huyện ủy Hải Lăng về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu cuộc đời, thân thế sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn và quê hương Triệu Phong anh hùng đổi mới phát triển”, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hải Lăng đã tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị hưởng ứng tham gia dự thi. 

Kiểm sát viên VKSND huyện Hải Lăng đang tham gia cuộc thi

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập trên địa bàn và các địa phương khác trong cả nước. Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần từ ngày 28/02/2022 và kết thúc vào ngày 25/3/2022. Tính đến ngày 10/3/2022 có 100% công chức, người lao động trong đơn vị VKSND huyện Hải Lăng đã tích cực tham gia, bằng hình thức truy cập, đăng ký dự thi theo hướng dẫn và thực hiện trả lời 30 câu hỏi trên máy tính và các thiết bị di động có kết nối Internet.

Đây là một hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, thiết thực, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để giáo dục lịch sử cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và qua đó bồi đắp lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho người dân./.

Tác giả: Ngọc Nhung – VKSND huyện Hải Lăng