Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 09/11/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Công văn số 100-CV/ĐU ngày 12/11/2021 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2021. Ngày 14/12/2021, Chi bộ Phòng 7-9, Đảng bộ VKSND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng đối với chi bộ và đảng viên năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Hồng Đào - Ủy viên Ban cán sự đảng, Đảng ủy viên cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.