Tin hoạt động phong trào

Sáng ngày 27/12/2023, Huyện ủy Gio Linh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Đảng bộ và nhân dân huyện Gio Linh đã phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của huyện; đồng thời tập trung chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Bộ chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2023 trong đó có Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Gio Linh.