Sáng ngày 10/03/2023, Đại hội Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được tiến hành trọng thể với phương châm “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Ninh, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Triệu Phong; tham dự Đại hội có đồng chí Thái Thị Phương Lan, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong và toàn thể công chức, người lao động đơn vị.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Liên đoàn Lao động huyện Triệu Phong, Chi bộ cơ quan; Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong đã khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Tại Đại hội, các đoàn viên Công đoàn đã tích cực thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp vào báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Viện kiểm sát nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ tới, với mục tiêu trọng tâm: Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên công đoàn, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, nghiệp vụ giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2017 - 2022, toàn thể Đoàn viên công đoàn cơ quan phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Công đoàn vững mạnh; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội cũng thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 09 nhiệm vụ trọng tâm và 13 chỉ tiêu cơ bản để lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Ninh đã ghi nhận kết quả mà Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong đã đạt được trong thời gian qua và mong rằng Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục mặt hạn chế để xây dựng Công đoàn vững mạnh; tiếp tục chăm lo đời sống, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích chính đáng cho công chức, người lao động của đơn vị. Đại hội đã tiếp thu để hoàn chỉnh bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.Đại hội đã bầu chức danh Chủ tịch , Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Lê Văn Huân được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch, đồng chí Ngô Thị Liễn là Phó Chủ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu 01 đồng chí đại biểu chính và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội công đoàn huyện Triệu Phong, nhiệm kỳ 2023-2028.


                       Tác giả: Hồng Hà - VKSND huyện Triệu Phong