Sáng ngày 16/02/2023, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh đã phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2023. Đồng chí Trương Công Hữu, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng và đồng chí Trần Viết Thông, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh đồng chủ trì Hội nghị.

Năm 2022, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022, theo đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân”. Năm 2023, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở sẽ phối hợp với Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương; giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ quan; tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, thời gian cho Công đoàn hoạt động; thường xuyên phối hợp tổ chức các phong trào thi đua; triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, văn bản của Công đoàn các cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, người lao động.Tại Hội nghị, Trưởng Ban thanh tra nhân dân của đơn vị đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến của công chức và người lao động về các giải pháp công tác, nâng cao điều kiện làm việc cũng đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị, cũng như các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

        Trước sự chứng kiến của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động, đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh đã ký kết giao ước thi đua trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị. Năm 2023, cán bộ, công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh đoàn kết nhất trí, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra.        

Tác giả: Thanh Nhàn - VKSND huyện Vĩnh Linh