Sáng ngày 16/01/2023, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cam Lộ đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Viện trưởng VKSND huyện Cam Lộ chủ trì Hội nghị với sự tham dự đầy đủ của lãnh đạo, công chức, người lao động trong đơn vị.Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Viện trưởng chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Viện trưởng VKSND huyện Cam Lộ trình bày Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của đơn vị. Theo đó, quán triệt sâu sắc và đầy đủ các yêu cầu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 09/01/2023 của VKSND tỉnh Quảng Trị về công tác kiểm sát năm 2023 để tập thể đơn vị thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chỉ thị của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp; các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của VKSND tối cao. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành.

Tham luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Ánh, Phó Viện trưởng đánh giá lại những kết quả công tác trong năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của lãnh đạo, các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh cùng sự phối hợp của các cơ quan hữu quan; Kiểm sát viên, công chức và người lao động trong cơ quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, do đó chất lượng các khâu công tác ngày được nâng lên, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu công tác đề ra.Đồng chí chí Phạm Hồng Ánh, Phó Phó Viện trưởng tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Kiểm sát viên Trần Văn Đại trình bày tham luận về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự; tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố; kiểm sát chặt chẽ quyết định không khởi tố, đình chỉ vụ án; quyết định tạm đình chỉ vụ án, vụ việc; các giải pháp nhằm chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra và xét xử các vụ án hình sự, công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án. Kiểm sát viên Võ Thị Hương Trang trình bày tham luận về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.Toàn cảnh Hội nghị

Tác giả: Thiên Trang - VKSND huyện Cam Lộ