Sáng ngày 18/01/2023, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Triệu Phong tiến hành Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thị Phương Lan – Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng; tham dự Hội nghị có đầy đủ Lãnh đạo, công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong.


Với niềm tự hào, phấn khởi trước những thành tích đạt được trong phong trào thi đua năm 2022, Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023 của VKSND huyện Triệu Phong đã làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm. Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2022; Báo cáo tình hình hoạt động của Thanh tra nhân dân và phương hướng năm 2023; Báo cáo công khai tài chính năm 2022 và Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi) của đơn vị. 

Kết quả cụ thể năm 2022, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; kinh phí và tài sản được quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Với những kết quả đạt được, về tập thể: đơn vị đã được VKSND tỉnh Quảng Trị công nhận “Tập thể Lao động xuất sắc”; có 03 cá nhân được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 01 cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen vì đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 02 năm liền tục 2021 – 2022; có 02 cá nhân được Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị tặng Giấy khen; có 01 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong tặng Giấy khen; 01 cá nhân được Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện tặng Giấy khen. 

Hội nghị đã tích cực thảo luận, góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023. Các ý kiến của các đoàn viên Công đoàn cũng được Lãnh đạo Viện tiếp thu đầy đủ và giải đáp. Trong năm 2023, Lãnh đạo đơn vị cùng Ban Chấp hành Công đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đề ra trong Nghị quyết.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thái Thị Phương Lan – Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng đã nhấn mạnh đơn vị cần phải phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2022, khắc phục những mặt còn hạn chế và yêu cầu toàn thể công chức và người lao động luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Quốc hội và Ngành, Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 09/01/2023 của VKSND tỉnh Quảng Trị và Kế hoạch công tác của đơn vị đã đề ra trong năm 2023.

Với tinh thần tích cực, khẩn trương, trách nhiệm, kết quả Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2023 của VKSND huyện Triệu Phong đã thật sự phát huy dân chủ. tính chủ động, sáng tạo thống nhất với Nghị quyết của Hội nghị đề ra, mỗi công chức và người lao động quyết tâm hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và thực hiện tốt phong trào thi đua Ngành, thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân, giữ vững tình hình an ninh, chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn huyện Triệu Phong.


                            Tác giả: Nguyễn Văn Long -VKSND huyện Triệu Phong