Trong các ngày 27 và 28/12/2022, đồng chí Đỗ Hoàng Sâm, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa đã tham dự báo cáo công tác kiểm tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong báo cáo, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa nêu rõ những kết quả đạt được trong hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa đã thực hiện đạt chỉ tiêu nghiệp vụ do Quốc hội và ngành Kiểm sát đề ra. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; kiểm sát thi hành án đạt chất lượng, hiệu quả. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa đã  phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tăng cường tổ chức phiên tòa lưu động xét xử các vụ án hình sự tại địa bàn các xã có tình hình tội phạm gia tăng nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm và tội phạm. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa tập trung thực hiện hiện tốt chức, nhiệm vụ của Ngành với các mục tiêu theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tác giả: Đặng Thị Hoài Minh – VKSND huyện Hướng Hóa