Chiều ngày 11/01/2023, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các VKSND cấp huyện. Đồng chí Dương Xuân Sanh, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện các cơ quan trong khối Nội chính, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, các ban, ngành liên quan và các đồng chí hưu trí của Ngành.

Đồng chí Dương Xuân Sanh, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị phát biểu khai mạc Hội nghị

Thông qua Videoclip, VKSND tỉnh Quảng Trị đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân Quảng Trị năm 2022. Viện kiểm sát hai cấp đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và của Ngành; thực hiện quyết liệt, với  nhiều giải pháp, nhiều khâu đột phá, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể: Không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; ban hành 22 bản kháng nghị, 151 bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và 28 kiến nghị phòng ngừa chung. Các kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát đều được các cơ quan hữu quan chấp nhận; các chỉ tiêu công tác kiểm sát đều hoàn thành và vượt theo kế hoạch (vượt 47 chỉ tiêu, đạt 75 chỉ tiêu). Công tác xây dựng Ngành có sự chuyển biến rõ nét. Ngành kiểm sát Quảng Trị tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, lãnh đạo chủ chốt; đội ngũ Kiểm sát viên được bổ sung, chất lượng công tác từng bước được nâng cao. Những kết quả đạt được của VKSND tỉnh Quảng Trị đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành và góp phần có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Đồng chí Trần Hữu Ân, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, trình bày Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của VKSND tỉnh Quảng Trị. Theo đó, năm 2023 VKSND tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm- kỷ cương, liêm chính- bản lĩnh, hiệu quả”; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội đối với ngành Kiểm sát nhân dân; các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của VKSND tối cao, Tỉnh ủy. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương. VKSND tỉnh Quảng Trị xác định và triển khai thực hiện hiệu quả 03 nhiệm vụ trọng tâm đột phá là: (1) “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp công tác để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm”; (2) Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; vụ, việc dân sự; chú trọng tổng hợp vi phạm để kịp thời ban hành kháng nghị, kiến nghị; tăng cường kiến nghị phòng ngừa vi phạm của cơ quan quản lý Nhà nước”; (3) “Phát huy việc tự đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, đúc rút kinh nghiệm cho cán bộ, Kiểm sát viên thông qua thực tiễn công tác để từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tiếp tục nêu gương và gắn trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát hai cấp, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh với kết quả công tác kiểm sát, việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương và việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tại các đơn vị”

Đồng chí Trần Hữu Ân, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị trình bày Kế hoạch công tác Kiểm sát nhân 2023

Phần tham luận, dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Quảng Hưng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đã có 03 tham luận của Trưởng phòng 9, phòng 15 và Viện trưởng VKSND huyện Vĩnh Linh về nâng cao chất lượng trong công tác của đơn vị do mình phụ trách.