Sáng ngày 13/01/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2023. Về phía VKS tỉnh, tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Ân - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị, đồng chí Đặng Thị Thanh Hoằng - Trưởng phòng 9 VKSND tỉnh Quảng Trị. Về phía VKSND Triệu Phong có đồng chí Thái Thị Phương Lan - HUV, Viện trưởng chủ trì Hội nghị cùng tham dự có đầy đủ Lãnh đạo, công chức và người lao động VKSND huyện Triệu Phong.

Đồng chí Thái Thị Phương Lan, Viện Trưởng VKSND huyện Triệu Phong


Tại Hội nghị, đồng chí Thái Thị Thanh Thủy, Phó Viện trưởng trình bày báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm. Trong năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của lãnh đạo, các phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh; của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan; Kiểm sát viên, công chức và người lao động trong cơ quan đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, không ngại khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, do đó chất lượng các khâu công tác ngày được nâng lên, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu công tác đề ra.  

Đồng chí Thái Thị Phương Lan, Viện Trưởng VKSND huyện Triệu Phong trình bày các nội dung trọng tâm của dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023. Theo đó, năm 2023 Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Quán triệt sâu sắc và đầy đủ các yêu cầu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 09/01/2023 của VKSND tỉnh Quảng Trị; Thực hiện nghiêm túc Bản cam kết trách nhiệm của người đứng đầu VKSND huyện Triệu Phong với Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị; Các nghị quyết của Quốc hội đối với yêu cầu cải cách tư pháp, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong tiếp tục phát huy đoàn kết nội bộ; xác định và triển khai thực hiện hiệu quả 03 nhiệm vụ trọng tâm đột phá là: “Tăng cường trách nhiệm công tố; kiểm sát chặt chẽ quyết định không khởi tố vụ án, việc đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án; tạm đình chỉ vụ việc, nhằm chống oan sai, bỏ lọt tội phạm”; “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự” và “Tiếp tục phát huy phương thức tự đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, đúc rút kinh nghiệm thông qua thực tiễn công tác; nhằm xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên vững mạnh toàn diện, có năng lực thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; tiếp tục nêu gương và gắn trách nhiệm của Viện trưởng với kết quả công tác kiểm sát, việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương và việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tại đơn vị”. Để thực hiện tốt khâu công tác trọng tâm đột phá, VKSND huyện Triệu Phong triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác kiểm sát; xác định chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm. Đề cao trách nhiệm của Viện trưởng VKSND huyện Triệu Phong trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các yêu cầu cải cách tư pháp và giữ gìn sự đoàn kết nội bộ.

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Ân Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng đánh giá cao những thành tích mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong đạt được trong năm qua. Nhất trí với các nội dung đã đề ra trong Kế hoạch công tác của đơn vị năm 2023 đồng thời cũng yêu cầu lãnh đạo, công chức và người lao động trong đơn vị tiếp tục chủ động nghiên cứu, triển khai các biện pháp phù hợp để bảo đảm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch công tác đã đề ra; tiếp tục phối hợp tốt với cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan liên quan trên địa bàn trong công tác tham mưu cho Cấp uỷ, Chính quyền huyện các biện pháp đẩy mạnh công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhằm thể hiện quyết tâm của tập thể VKSND huyện Triệu Phong phấn đấu thực hiện xuất sắc Kế hoạch công tác năm 2023, lãnh đạo VKSND huyện Triệu Phong đã tổ chức ký giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh Quảng Trị và công chức, người lao động đơn vị.

Thay mặt tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong, đồng chí Thái Thị Phương Lan đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, để hoàn chỉnh Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào thành tích chung của ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Trị, đồng thời phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.


Tác giả: Nguyễn Văn Long- VKSND Triệu Phong