Ngày 13/01/2023, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Ân - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị và đồng chí Đặng Thị Thanh Hoằng - Trưởng Phòng 9. Đồng chí Trần Thị Lệ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có toàn thể công chức và người lao động Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị.


 Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị trình bày Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị; đồng chí Trần Thị Lệ, Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị trình bày các nội dung trọng tâm của dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023. Theo đó, năm 2023 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị xác định thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 09/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân  tỉnh Quảng Trị và đề ra các nhiệm vụ đột phá của đơn vị trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Ân - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị trong năm 2022, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả” theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023; tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội và Ngành giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, góp phần bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ  của Ngành, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

                              Tác giả: Nguyễn Thị Lệ An – VKSND thị xã Quảng Trị