Ngày 13/01/2023, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Vĩnh Linh tổ chức Hội nghị triển công tác kiểm sát năm 2023. Đồng chí Hà Quảng Hưng - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo năm 2022, VKSND huyện Vĩnh Linh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đồng đều trên các mặt công tác, đảm bảo kịp thời, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp công tác, đoàn kết, tập trung trí tuệ, sức lực, lãnh đạo đẩy mạnh công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nên hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Tổng kết năm 2022, VKSND huyện Vĩnh Linh đã hoàn thành vượt mức 85% chỉ tiêu công tác theo hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành và được tăng “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân”.


Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2023, VKSND huyện Vĩnh Linh tiếp tục phát huy đoàn kết nội bộ; xác định và triển khai thực hiện hiệu quả 03 nhiệm vụ trọng tâm đột phá là: “Một là: Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp công tác để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Hai là: Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; vụ, việc dân sự; chú trọng tổng hợp vi phạm để kịp thời ban hành kháng nghị, kiến nghị; tăng cường kiến nghị phòng ngừa vi phạm đối với các cơ quan quản lý Nhà nước. Ba là: Phát huy việc tự đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, đúc rút kinh nghiệm cho cán bộ, Kiểm sát viên thông qua thực tiễn công tác để từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tiếp tục nêu gương và gắn trách nhiệm của Viện trưởng với kết quả công tác kiểm sát, việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương và việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của đơn vị.”. Phấn đấu hoàn thành vượt 43 chỉ tiêu, các chỉ tiêu còn lại hoàn thành đạt theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác kiểm sát trong ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC  ngày 29/4/2020 của VKSND tối cao) và Bảng chấm điểm, xếp loại thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị (ban hành kèm theo Quyết định số 246/QĐ-VKSQT ngày 09/9/2022 của VKSND tỉnh Quảng Trị). Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của VKSND huyện đã đạt ra những nội dung, yêu cầu và chỉ tiêu công tác phù hợp với yêu cầu của Ngành và tình hình thực tiễn tại địa phương. Tại Hội nghị, tham luận của các Kiểm sát viên đã hoàn thiện thêm những giải pháp thực hiện các Kế hoạch của đơn vị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Quảng Hưng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đạt được trong năm 2022; đồng thời yêu cầu thời gian tới đơn vị cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của ngành Kiểm sát, trong đó tập trung nhiệm vụ nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự, thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; hạn chế đến mức thấp nhất án trả điều tra bổ sung, án hủy để điều tra, xét xử lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp và công tác xây dựng Ngành; đổi mới mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là vai trò nêu gương của tập thể Lãnh đạo Viện, nhất và Viện trưởng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa địa phương.

Hội nghị triển khai công tác năm 2023 đã tạo được không khí thi đua sôi nổi trong tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh, hứa hẹn một năm công tác mới, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính- bản lĩnh, hiệu quả” và nhiều thành công.


Tác giả: Thanh Nhàn - VKSND huyện Vĩnh Linh