Với tinh thần tương thân, tương ái, những ngày này, người dân miền Trung đang hòa cùng nhịp đập hướng về thành phố Hồ Chí Minh để sẻ chia khó khăn với những người có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19, thực hiện thư kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị và phát động của Ủy ban Mặt trận thị xã Quảng Trị, các đoàn viên Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị đã đóng gói hơn 10 kg cá nục khô để tập kết về Liên đoàn lao động thị xã Quảng Trị gửi xe khách vào tặng những người có hoàn cảnh khó khăn ở Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Phần hỗ trợ tuy không lớn, nhưng thể hiện tình cảm của Đoàn viên Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị đến người dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 với mong muốn sớm vượt qua đại dịch.