Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng đã phát động công chức, người lao động của đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hăng hái tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, hình thức ủng hộ bằng tiền mặt, mức tối thiểu 01 ngày lương/người. Tổng số tiền đơn vị vận động được 3.000.0000 đồng. Ngoài ra, nhiều công chức, người lao động trong đơn vị đã và đang tiếp tục thực hiện Ủng hộ qua chương trình nhắn tin "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19", và nhắn tin thông qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia để ủng hộ cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Đây là những hoạt động thiết thực công chức, người lao động cơ quan Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng góp phần đồng hành ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Sáng ngày 09/7/2021, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng, đồng chí Phạm Tiến Quân, Phó Viện trưởng đã thay mặt toàn thể công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng đã trao số tiền 03 triệu đồng quyên góp đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng nhằm ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

(Đồng chí Phạm Tiến Quân – Phó Viện trưởng VKSND huyện Hải Lăng trao số tiền ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19)

Tiếp nhận số tiền trên, đồng chí Nguyễn Vĩnh Quyền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trạn Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng cảm ơn sự chia sẻ của tập thể công chức, người lao động trong đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng, đồng chí cũng nhấn mạnh sự ủng hộ đó sẽ tiếp thêm niềm tin, động lực cho những người đang ở tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Tác giả: Ngọc Nhung –VKSND huyện Hải Lăng