Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-HĐND ngày 24/5/2024 của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Gio Linh về giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn huyện.

    Ngày 02/7/2024, Đoàn giám sát HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng tiến hành làm việc, giám sát tại Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Gio Linh về công tác kiểm sát thi hành án hình sự, trong đó có hoạt động kiểm sát tại các Cơ quan thi hành án hình sự (THAHS) Công an huyện và  Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, thị trấn về công tác quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ.