Sau khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị và được phân công trực tiếp chỉ đạo công tác của Phòng kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9) kể từ ngày 02/5/2024, đồng chí Thái Thị Phương Lan đã làm việc với tập thể lãnh đạo và công chức Phòng 9 vào ngày 08/5/2024 để kịp thời nắm bắt nội dung công việc cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Phòng 9. 


Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Thị Thanh Hoằng, Trưởng phòng 9  báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 5 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch, giải pháp hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ khâu công tác trong những tháng tiếp theo. Công chức Phòng 9 trình bày một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.   

Đồng chí Thái Thị Phương Lan biểu dương những kết quả Phòng 9 đạt được trong những tháng đầu năm, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá của khâu công tác năm 2024 “Nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị, hạn chế án bị hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát”. Đồng chí Phó Viện trưởng yêu cầu lãnh đạo và công chức Phòng 9 thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

-Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bản lĩnh, trách nhiệm của Kiểm sát viên, thực hiện tốt phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện” trong phân công nhiệm vụ; 

- Chủ động rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ theo kế hoạch đề ra, trong đó cần khẩn trương tham mưu cho Lãnh đạo Viện và ban hành các kiến nghị vi phạm, phòng ngừa vi phạm, các thông báo rút kinh nghiệm, kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho công chức, kiểm sát viên hai cấp thực hiện công tác kiểm sát giải quyết án dân sự - hành chính … theo kế hoạch công tác tháng 5 của Phòng;    

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân các cấp, công tác phối hợp với Tòa án và cơ quan hữu quan nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát giải quyết án dân sự - hành chính. Nghiêm túc thực hiện Công văn số 760/VC2-VP ngày 20/7/2022 của Viện cấp cao về phối hợp, trao đổi, cho ý kiến đối với dự thảo kháng nghị phúc thẩm của VKS cấp tỉnh.  

- Tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, khắc phục khó khăn do thiếu trang thiết bị để đẩy mạnh việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin theo Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, số hóa hồ sơ lưu trữ, bảo mật tài liệu, dữ liệu công tác theo quy định. 

Thay mặt công chức phòng 9, đồng chí Trưởng phòng xin tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo của Phó Viện trưởng tại buổi làm việc để bổ sung vào kế hoạch công tác, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Phòng trong những tháng tiếp theo năm 2024./.   


                  Tác giả: Nguyễn Thị Nhi - Phòng 9 VKSND tỉnh Quảng Trị