Sáng 11/4/2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị giao ban Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tháng 4 năm 2024. Đồng chí Dương Xuân Sanh, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị chủ trì Hội nghị. Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đến điểm cầu các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố.


Toàn cảnh hội nghị


Tham dự Hội nghị tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có toàn thể công chức cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị tại các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có các đồng chí Lãnh đạo và toàn thể công chức trong cơ quan. 

Hội nghị sau khi đại diện Lãnh đạo Văn phòng tổng hợp báo cáo về tình hình tội phạm, kết quả công tác tháng 3 năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2024, đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đại diện Lãnh đạo các các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác tháng 3 năm 2024 của cơ quan, đơn vị mình, trong đó tập trung về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; một số kinh nghiệm hay trong triển khai công tác và một số giải pháp trong thực hiện chỉ tiêu nghiệp vụ. 


Đồng chí Dương Xuân Sanh, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phát biểu kết luận mạc Hội nghị


Sau khi giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc mà đại diện Lãnh đạo các đơn vị nêu ra tại Hội nghị, đồng chí Dương Xuân Sanh, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã quán triệt các văn bản của Viện kiểm sát nhân dân tối cao mới ban hành, đồng thời yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ để hoàn thành kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2024 đã đề ra./.

Một số đồng chí lãnh đạo cấp phòng phát biểu tại Hội nghị