Thực hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với các phạm nhân có quá trình cải tạo khá, tốt, đủ điều kiện đã được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù theo quy định pháp luật, tạo điều kiện cho phạm nhân được đoàn tụ cùng với gia đình, sớm hoà nhập cộng đồng.

Vừa qua, ngày 13/5/2023 Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã tham gia thẩm định việc lập hồ sơ đề nghị xét giảm án cho phạm nhân đợt II năm 2023 của Trại giam Nghĩa An thuộc Cục C10 - Bộ Công an và kiểm sát việc mở phiên họp của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Đợt này, Trại giam Nghĩa An lập hồ sơ đề nghị giảm án cho 336 phạm nhân. Kết quả thẩm định hồ sơ nhận thấy việc lập hồ sơ đề nghị xét giảm được thực hiện đúng thủ tục, trình tự, đặc biệt những phạm nhân phải thực hiện nghĩa vụ dân sự, án phí được xác minh, thẩm tra kỹ lưỡng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/5/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.


Toàn cảnh cuộc họp

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của Trại giam Nghĩa An, đối chiếu quy định pháp luật, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thống nhất với quan điểm đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, xét giảm thời hạn tù cho 336 phạm nhân, trong đó giảm hết thời hạn tù cho 09 phạm nhân, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù từ 01 tháng đến 24 tháng cho 327 phạm nhân.


Tác giả: Ngọc Phương - VKSND tỉnh Quảng Trị