Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, ngày 16/05/2023, VKSND huyện Cam Lộ đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Cam Lộ. Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Hồng Ánh - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, có sự tham gia của Đại diện Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cam Lộ.


Hình ảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Dương Xuân Ngọc – Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự từ ngày 07/10/2022 đến 15/5/2023. Đoàn kiểm sát đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, tài liệu có liên quan; trực tiếp gặp hỏi người đang chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo trên địa bàn. Qua kiểm sát thấy: Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Cam Lộ đã xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án, các tài liệu liên quan, lập hồ sơ và tổ chức thi hành bảo đảm đúng quy định của Luật thi hành án hình sự. Tuy nhiên, công tác hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo, kiểm tra của Cơ quan Thi hành án hình sự đối với Công an cấp xã trong việc giúp UBND các xã thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự còn chưa kịp thời, dẫn đến một số tồn tại của Công an cấp xã trong công tác này.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã thông qua dự thảo kết luận, kiến nghị Cơ quan Thi hành án hình sự khắc phục tồn tại để thực hiện tốt hơn quy định của Luật Thi hành án hình sự trong thời gian tới./.

Tác giả: Thiên Trang – VKSND huyện Cam Lộ