Thực hiện Quyết định số 108/QĐ-VKS-P1 ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc kiểm tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự về ma túy tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa. Ngày 11 tháng 5 năm 2023, Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế, tham nhũng và chức vụ (Phòng 1) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tiến hành trực tiếp kiểm tra tại đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa theo kế hoạch.


Đồng chí Đặng Hưng Tuyền - Trưởng đoàn công bố Quyết định kiểm tra

Sau khi nghe đồng chí Đỗ Hoàng Sâm - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa báo cáo công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự về ma túy của đơn vị. Đoàn đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu sổ sách, hồ sơ, tài liệu có liên quan đồng thời trao đổi một số văn bản hướng dẫn của liên ngành Trung ương, hướng dẫn của Vụ 4 - Viện kiểm sát nhân dân tối cao, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ có liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết các vụ án hình sự về ma túy để đơn vị nắm và thực hiện. Hiện Đoàn kiểm tra đang tiến hành công tác kiểm tra theo kế hoạch được ban hành. 

Tác giả: Hoàng Văn Vì - VKSND tỉnh