Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Phong. Đoàn kiểm sát do đồng chí Thái Thị Phương Lan- Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng với các đồng chí Kiểm sát viên trong đơn vị. 

Hình ảnh tại cuộc kiểm sát

Sau khi nghe đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Phong báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Đoàn đã tiến hành kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách và tài liệu liên quan, nhận thấy: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Phong về cơ bản đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đơn vị đã mở đầy đủ các loại sổ sách để quản lý, theo dõi; tiếp nhận đầy đủ các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, đánh giá, phân loại kịp thời, chính xác. Quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm được thực hiện khách quan, có căn cứ theo đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật. Quá trình kiểm sát, Đoàn đã phát hiện và chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót đồng thời yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Phong chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.


                                                  Tác giả: Ngô Liễn - VKSND huyện Triệu Phong