Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Gio Linh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành an dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự (THADS) huyện Gio Linh. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát việc lập, xây dựng hồ sơ, sổ sách về thi hành án và các hoạt động thi hành án dân sự, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án dân sự.


Đ/c Nguyễn Văn Sỹ – Phó Vin trưởng VKSND huyn Gio Linh công b Quyết đnh kim sát trc tiếp

Qua công tác kiểm sát, VKSND huyện Gio Linh nhận thấy Chi cục THADS huyện Gio Linh đã lập đầy đủ một số loại sổ sách thuộc thẩm quyền của đơn vị theo đúng quy định pháp luật, sổ sách về thi hành án được ghi chép đầy đủ các cột mục và thực hiện tốt việc kết sổ theo định kỳ. Các khoản thu, chi được thực hiện theo đúng quy định, kho tang vật được sắp xếp gọn gàng, khoa học, các vật chứng được bảo quản an toàn, đúng quy định; hồ sơ thi hành án được đánh bút lục đầy đủ, có mục lục rõ ràng và được sắp xếp gọn gàng theo trình tự thời gian. 

Bên cạnh những mặt tích cực, Chi cục THADS huyện Gio Linh còn một số  vi phạm như: Không tiến hành gửi các Quyết định về thi hành án cho Viện kiểm sát; ban hành Quyết định thi hành án không có căn cứ, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng không đúng quy định; không tiến hành niêm yết tại trụ sở Chi cục THADS; không gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xác minh để niêm yết thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; không tiến hành gửi tiền theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn và thông báo cho đương sự sau khi đương sự không tới nhận tiền; không có thông báo về việc nhận lại tiền, tài sản cho đương sự. Căn cứ vào những vi phạm đã được phát hiện, VKSND huyện Gio Linh ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm đối với Chi cục THADS huyện Gio Linh (kiến nghị trong kết luận trực tiếp kiểm sát).

Chi cục THADS huyện Gio Linh đã nghiêm túc tiếp thu nội dung kiến nghị và hứa sẽ khắc phục những vi phạm trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện.

Tác giả: Thúy Vi – VKSND huyện Gio Linh