Vừa qua, đồng chí Thái Thị Phương Lan - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị đã đến thăm và làm việc với tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động của VKSND thị xã Quảng Trị.


Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Lệ - Viện trưởng VKSND thị xã Quảng Trị báo cáo kết quả công tác kiểm sát trong 05 tháng đầu năm 2024, công tác tổ chức cán bộ, việc phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

       Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Thái Thị Phương Lan đánh giá cao những kết quả VKSND thị xã Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

       Thay mặt công chức, người lao động VKSND thị xã Quảng Trị, đồng chí Trần Thị Lệ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; phát huy tối đa những thành tích đã đạt được, giữ vững danh hiệu thi đua trong năm 2024./.

Tác giả: Phương Thanh - VKSND thị xã Quảng Trị