Ngày 16/9/2023 Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hải Lăng đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Đồn Biên phòng Hải An. Đoàn kiểm sát do đ/c Phạm Tiến Quân - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, các đồng chí Kiểm sát viên sơ cấp làm thành viên, cùng tham gia với đoàn có Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng.

Qua công tác trực tiếp kiểm sát, VKSND huyện Hải Lăng nhận thấy: Đồn Biên phòng đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm  theo đúng quy định của BLTTHS và Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/12/2017; Thông tư liên tịch số 01/2021, được việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2017 về công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố.


 Hình ảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm sát tại Đồn Biên phòng Hải An

Đồng chí Phạm Tiến Quân - Phó Viện trưởng VKSND huyện Hải Lăng đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Ban chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An; đồng thời, đồng chí Phó Viện trưởng cũng đề nghị Chỉ huy Đồn Biên phòng quan tâm chỉ đạo đơn vị và tiếp tục phối hợp với VKSND huyện nhằm thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của liên ngành Trung ương và đặc biệt là Quy chế phối hợp mà liên ngành huyện đã ký kết.

Kết thúc buổi kiểm sát, sau khi nghe đồng chí Trưởng đoàn kết luận những ưu điểm đã đạt được, những hạn chế thiếu sót, đồng chí Đặng Trung Thành - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải An đã nghiêm túc tiếp thu những kết quả đạt được, đồng thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn đã chỉ ra, đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại đơn vị ngày càng tốt hơn./.

                             Tác giả: Ngọc Nhung – VKSND huyện Hải Lăng