Ngày 08/9/2023, VKSND huyện Đakrông do đồng chí Phan Lê Thành – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và bắt, tạm giữ hình sự tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; việc bắt, tạm giữ hình sự và tiến hành kiểm tra toàn bộ hồ sơ, sổ sách có liên quan.

Qua kiểm sát, nhận thấy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và các quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và bắt, tạm giữ hình sự. Hệ thống sổ sách được cập nhật đầy đủ, 100% nguồn tin về tội phạm được tiếp nhận, phân loại và giải quyết đúng quy định. Các tiêu chuẩn, chế độ ăn, ở, chăm sóc sức khỏe,… của người bị tạm giữ đều được đảm bảo. Không có trường hợp người tạm giữ trốn, chết trong buồng tạm giữ. Không xảy ra các trường hợp bắt giữ về hình sự, sau đó xử lý hành chính. Những tồn tại, hạn chế Viện kiểm sát đã kiến nghị đều được đơn vị khắc phục tốt. Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót và đã được lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay nhất trí tiếp thu để rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục.


Đại diện đoàn kiểm tra, đồng chí Phan Lê Thành - Phó Viện trưởng VKSND huyện Đakrông đề nghị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và bắt, tạm giữ hình sự cũng như tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa liên ngành giữa Viện kiểm sát, Công an, Bộ đội biên phòng, Hạt Kiểm lâm, Chi cục Hải quan, Thanh tra huyện Đakrông ngày 11/8/2023 về tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm./.

Tác giả: Thanh Hoài – VKSND huyện Đakrông