Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-VKSCL ngày 16/8/2023 của Viện trưởng VKSND huyện Cam Lộ về việc trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ. Ngày 25/8/2023, Đoàn kiểm sát VKSND huyện Cam Lộ do đồng chí Phạm Hồng Ánh - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an huyện. Làm việc với Đoàn kiểm sát có đồng chí Dương Xuân Ngọc – Phó trưởng Công an huyện Cam Lộ, Trưởng Nhà tạm giữ, đồng chí Dương Đức Toàn – Phó trưởng Nhà tạm giữ và các cán bộ chuyên trách khâu công tác này.


Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác giam, giữ và thi hành án phạt tù từ ngày 24/5/2022 đến 24/8/2023. Đoàn kiểm sát đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, tài liệu có liên quan; trực tiếp gặp hỏi những người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ, nhận thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ đã tuân thủ trình tự, thủ tục trong việc lập hồ sơ tạm giữ, tạm giam; quá trình giam, giữ không để xảy ra trường hợp nào quá hạn; chế độ ăn mặc, ở, chăm sóc y tế,… được thực hiện tương đối đảm bảo. Tuy nhiên việc thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù. Ý kiến của Đoàn kiểm sát được Nhà tạm giữ tiếp thu và tổ chức thực hiện. Hiện VKSND huyện Cam Lộ đang tiến hành dự thảo kết luận, kiến nghị./.

Tác giả: Hồ Thiên Trang – VKSND huyện Cam Lộ