Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, ngày 09/8/2023 VKSND huyện Triệu Phong đã tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động THADS tại Chi cục THADS cùng cấp.

Sau khi nghe đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện báo cáo kết quả chấp hành pháp luật trong công tác THADS nói chung và trong việc phân loại, xử lý án có điều kiện nói riêng cùng số liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ cho công tác kiểm sát, đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát hồ sơ, sổ sách của đơn vị.


Ảnh: Lãnh đạo Chi cục THADS huyện báo cáo với Đoàn kiểm sát

Qua kiểm sát, thấy rằng việc theo dõi, quản lý sổ sách, hồ sơ của từng Chấp hành viên, giao nhận quyết định, bản án của Tòa án và ban hành các Quyết định thi hành án (THA), trình tự tổ chức thi hành, việc thông báo THA, công tác tổ chức xác minh điều kiện THA, quá trình thi hành giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng và tài sản, chứng từ thu, chi, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, trả tiền cho đương sự, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về THA cơ bản tuân thủ đúng quy định... Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn đã phát hiện một số hạn chế trong công tác THA, đồng thời lập biên bản, tiến hành nhắc nhở, rút kinh nghiệm. Lãnh đạo và Chấp hành viên của Chi cục THADS huyện chấp nhận, khắc phục sửa chữa./.

Tác giả: Ngọc Phương - VKSND huyện Triệu Phong