Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 và Quyết định số 100/QĐ-VKS-TTr ngày 04/5/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị về việc Thanh tra toàn diện theo kế hoạch tại VKSND thành phố Đông Hà. Trên cơ sở kết quả thanh tra, chiều ngày 09/8/2023, tại VKSND thành phố Đông Hà, Đoàn Thanh tra VKSND tỉnh đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 24/KL-VKS-TTr ngày 07/8/2023. Tham dự công bố kết luận có Đoàn Thanh tra VKSND tỉnh và Lãnh đạo, công chức VKSND thành phố Đông Hà.


Tại buổi làm việc, đồng chí thư ký Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 24/KL-VKS-TTr ngày 07/8/2023 của Viện trưởng VKSND tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí cùng tham gia, đồng chí Trần Hữu Ân, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng đoàn Thanh tra phát biểu đánh giá và ghi nhận những kết quả đã đạt được của VKSND thành phố Đông Hà trong kỳ thanh tra; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm trong thời gian tới, kịp thời khắc phục và chấn chỉnh những thiếu sót và tồn tại mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra; đảm bảo trong thực thi nhiệm vụ phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các Quy chế, quy định của Ngành; tăng cường và phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành, nâng cao trách nhiệm của lực lượng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại diện VKSND thành phố Đông Hà, đồng chí Phạm Vũ Ngọc Quang- Viện trưởng đã tiếp thu toàn bộ những nội dung Kết luận của Đoàn thanh tra; đồng thời sẽ chỉ đạo tập thể, các cá nhân tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm nghiêm túc và đưa ra các biện pháp để chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong thời gian tới./.

  Tác giả: Hoài Nam - VKSND tỉnh