Tin hoạt động phong trào

Cuộc vận động “Mỗi tập thể, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã khơi dậy tình cảm, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của toàn xã hội. Thực hiện cuộc vận động đó, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ đã tuyên truyền và phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị tham gia tích cực, thể hiện tính tương thân, tương ái rộng lớn, chăm lo cho người nghèo. Ngày 30/11/2021, toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị đã quyên góp số tiền 2.400.000 đồng để trao cho em Lê Quang Đạt, sinh năm 2010 trú tại thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lô, tỉnh Quảng Trị .