Ngày 09/11/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng tiêu hủy vật chứng trong việc tiêu hủy tang vật, tài sản theo Quyết định thi hành án số 03/QĐ-CCTHADS ngày 05/10/2022, Quyết định số 30/QĐ-CCTHADS ngày 12/10/2022 và Quyết định số 38/QĐ-CCTHADS ngày 21/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Lăng.


Hội đồng kiểm tra đối chiếu bản án, quyết định tiêu hủy vật chứng và kiểm đếm vật chứng vụ án trước khi tiêu hủy

Trước khi tiến hành tiêu hủy, Kiểm sát viên cùng Hội đồng tiêu hủy đã xem xét, đối chiếu, kiểm tra tình trạng niêm phong của các mẫu vật được thể hiện trong Bản án và quyết định chuyển giao vật chứng. Quá trình tiêu hủy, Hội đồng tiêu hủy đã thực hiện đúng các trình tự, thủ tục theo quy định, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

Tác giả: Thùy Dương – VKSND huyện Hải Lăng