Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-VKS-P2, ngày 20/10/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, sáng ngày 28/10/2022, Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều (PC02) Công an tỉnh Quảng Trị. Đoàn kiểm sát do đồng chí Lê Đức Thành - Trưởng phòng làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp trong đơn vị.Toàn cảnh buổi làm việc

         Sau khi nghe đồng chí Trần Đức Triệu - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra các hồ sơ, sổ sách có liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết nguồn tin  về tội phạm.

          Quá trình kiểm sát nhận thấy: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; Thông tư liên tịch và quy chế phối hợp liên ngành nên việc giải quyết nguồn tin về tội phạm được giải quyết cao. Việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm  nhìn chung đảm bảo đúng theo quy định, có phân công cán bộ theo dõi, quản lý, mở đầy đủ các loại sổ theo dõi và ghi chép đầy đủ, nội dung rõ ràng, đúng theo mẫu quy định. Mọi tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiến hành phân loại, xác minh, điều tra giải quyết theo đúng quy định. Mối quan hệ phối hợp với Viện kiểm sát được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ nên không xảy ra trường hợp nào phải hủy bỏ quyết định tố tụng do không đủ căn cứ hoặc trường hợp quá hạn giải quyết.

            Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số thiếu sót, hạn chế từ đó giúp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị kịp thời khắc phục và tăng cường trách nhiệm của đội ngũ Điều tra viên, cán bộ điều tra trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, đồng thời phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được nhằm thực hiện tốt hơn công tác giải quyết tin báo trong thời gian tới, góp phần giữ vững mục tiêu phòng chống oan, sai bỏ lọt tội.  


Tác giả: Nguyễn Thị Phượng - VKSND tỉnh