Ngày 13/10/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Triệu Phong, thời điểm từ ngày 22/10/2021 đến ngày 13/10/2022. Đoàn kiểm sát gồm 03 thành viên do đồng chí Thái Thị Phương Lan - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong làm Trưởng đoàn.

Sau khi nghe Thượng tá Dương Thế Minh - Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Triệu Phong báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thi hành án hình sự trong thời điểm kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và các tài liệu liên quan đến công tác thi hành án hình sự, nhận thấy: Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Triệu Phong đã mở đầy đủ các loại sổ sách theo quy định; đã thực hiện chuyển hồ sơ 14 trường hợp thi hành án treo mới phát sinh trong kỳ về cho UBND cấp xã theo đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự; hoàn thành hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách cho 13 trường hợp; bổ sung, hoàn thiện 19 hồ sơ đề nghị Tòa án xét rút ngắn thời gian thử thách án treo và đã được Tòa án nhất trí xét giảm cho cả 19 trường hợp. 


                                                  Tác giả bài viết: Ngô Liễn - VKSND huyện Triệu Phong