Thực hiện chương trình công tác năm 2022, ngày 03/11/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Lăng.


Hình ảnh buổi kiểm sát

Qua trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Lăng về cơ bản đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; đã mở đầy đủ các loại sổ sách để quản lý, theo dõi; tiếp nhận đầy đủ các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố phát sinh đồng thời tổ chức tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, đánh giá và phân loại ban đầu kịp thời, chính xác. Việc giải quyết nguồn tin về tội phạm được thực hiện khách quan, có căn cứ theo đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số thiếu sót, tồn tại và kịp thời yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Lăng chấn chỉnh, khắc phục.

Tác giả: Thùy Dương –VKSND huyện Hải Lăng