Trong 02 ngày 07/10 và 08/10/2021, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hải Lăng phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Cơ quan Thi hành án hình sự (THAHS) - Công an huyện Hải Lăng tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác THAHS tại Ủy ban nhân dân (UBND) xã Hải Hưng và UBND xã Hải Ba, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/12/2020 đến ngày 30/09/2021 theo Quyết định số 329/QĐ-VKSHL và Quyết định số 331/QĐ-VKSHL ngày 30/09/2021 của Viện trưởng VKSND huyện Hải Lăng. 

Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Tiến Quân - Phó Viện trưởng VKSND huyện Hải Lăng làm Trưởng đoàn, các đồng chí Kiểm sát viên sơ cấp làm thành viên. Cùng tham gia với đoàn có đồng chí Phạm Thị Tuyết - đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng và đồng chí Ngô Anh Tuấn – Phó Thủ trưởng cơ quan THAHS - Công an huyện Hải Lăng.

                (Đoàn trực tiếp kiểm sát tại UBND xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng )

Kết quả Trực tiếp kiểm sát cho thấy tại các đơn vị được kiểm sát cơ bản đã quản lý đầy đủ hồ sơ và bị án tại địa phương, đã phối hợp với gia đình các bị án, các tổ chức đoàn thể tại địa phương trong việc giám sát giáo dục các bị án và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân cấp xã trong THAHS theo quy định tại Điều 19 Luật THAHS năm 2019. Hầu hết các bị án đều chấp hành nghiêm pháp luật THAHS, hàng tháng các bị án tự giác làm bản tự kiểm điểm gửi cho người trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục để nhận xét, đánh giá và gửi cho cấp trên nhận xét theo đúng quy định tại Điều 87 Luật THAHS năm 2019. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả và ưu điểm nêu trên, qua công tác kiểm sát phát hiện một số vi phạm, tồn tại của các UBND xã, Đoàn kiểm sát đã yêu cầu các đơn vị khắc phục.

Trực tiếp kiểm sát tại UBND xã Hải Ba, huyện Hải Lăng

Thông qua các cuộc trực tiếp kiểm sát trong việc tuân theo pháp luật trong công tác THAHS tại UBND cấp xã, VKSND huyện Hải Lăng đã kịp thời ban hành kiến nghị chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về THAHS nhằm đảm bảo hoạt động THAHS trên địa bàn huyện luôn thực hiện đúng quy định của pháp luật.


                                           Tác giả: Ngọc Nhung –VKSND huyện Hải Lăng