Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS ngày 20/12/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng. Cùng ngày, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Hội đồng tiêu hủy vật chứng tiến hành tiêu hủy vật chứng của 12 bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật. Những vật chứng trong các vụ án gồm: Chất ma túy (loại Methamphetamine), thuốc lá ngoại, pháo nổ.... Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa đã cử Kiểm sát viên tham gia kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiêu hủy vật chứng.

Tại buổi làm việc, Kiểm sát viên đã cùng Hội đồng tiêu hủy vật chứng kiểm tra tình trạng niêm phong, đối chiếu số lượng, chủng loại vật chứng đưa ra tiêu hủy với từng bản án, quyết định thi hành án. Sau đó tiến hành tiêu hủy với nhiều phương pháp nhằm hủy, làm biến dạng, làm mất chức năng sử dụng đối với các vật chứng liên quan. Quá trình tiêu hủy vật chứng đảm bảo yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.Hình ảnh kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng


Tác giả: Hoài Minh – VKSND huyện Hướng Hóa