Ngày 27/4/2023, trong không khí nô nức, phấn khởi cùng cả nước hướng tới các ngày Lễ trọng đại của dân tộc: Ngày hội Thống nhất non sống 30/4 và ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, Tòa án nhân dân huyện Triệu Phong đã mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách án treo, nhằm thể hiện tính khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta, cũng như kịp thời động viên tinh thần đối với các bị án có thời gian chấp hành án tại cộng đồng có nhiều biểu hiện tốt, theo hồ sơ đề nghị của cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Triệu Phong.

Tại phiên họp, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong về căn cứ lập hồ sơ, thủ tục và thời hạn đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo đối với các bị án; về tuân thủ pháp luật trong việc rút ngắn thời gian thử thách án treo. Qua kiểm sát, hồ sơ các bị án đều đủ điều kiện để được rút ngắn thời gian thử thách, quy trình, thủ tục tài liệu trong hồ sơ đề nghị rút ngắn và mức đề nghị rút ngắn thời gian thử thách được thực hiện đảm bảo, đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách án treo chấp nhận toàn bộ đề nghị của cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện và ra quyết định rút ngắn thời gian thử thách án treo đối với các bị án với thời hạn được xét giảm là 06 tháng thời gian thử thách.

Sau khi thảo luận, Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo đồng ý với quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân huyện.

Việc xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách án treo đối với các bị án thể hiện tính nhân đạo, sự khoan hồng của pháp luật nước ta đối với những người phạm tội biết ăn năn, hối cải và khuyến khích họ tự giác phấn đấu, tích cực học tập, lao động cải tạo để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội./.


                                                  Tác giả: Ngô Liễn - VKSND huyện Triệu Phong