Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, ngày 09/02/2023 Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân (UBND) thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Viết Thông - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đồng chí Kiểm sát viên, chuyên viên trong đơn vị.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng báo cáo công tác Thi hành án hình sự tại địa phương, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan và nhận thấy: Công tác Thi hành án hình sự tại địa phương đã được UBND thị trấn Cửa Tùng thực hiện nghiêm túc, hồ sơ được lập đầy đủ, các bị án đều được phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục theo quy định; hàng tháng các bị án đã có báo cáo về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình và được người trực tiếp giám sát, giáo dục nhận xét, đánh giá. Việc thống kê, báo cáo kết quả thi hành án hình sự cho Cơ quan thi hành án hình sự cấp trên được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về mặt thời gian.

    Tác giả: Trần Thị Lệ Quyên - VKSND huyện Vĩnh Linh