Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-VKS-TXQT ngày 03/02/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị về việc trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Quảng Trị. Ngày 10/02/2023, Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng các Kiểm sát viên trong đơn vị đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Quảng Trị. Sau khi nghe đồng chí Trương Quang Tú - Trưởng Nhà tạm giữ Công an thị xã Quảng Trị báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù của đơn vị. Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và các tài liệu có liên quan, nhận thấy: Về cơ bản Nhà tạm giữ Công an thị xã Quảng Trị đã chấp hành tốt công tác quản lý, tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù. Tuy nhiên, qua kiểm sát vẫn còn vấn đề tồn tại cần khắc phục.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã yêu cầu Nhà tạm giữ Công an thị xã Quảng Trị kịp thời khắc phục tồn tại; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác tạm giữ, tam giam và thi hành án phạt tù. Thay mặt Nhà tạm giữ Công an thị xã Quảng Trị, đồng chí Trương Quang Tú đã tiếp thu kiến nghị của Đoàn kiểm sát và sẽ khắc phục để công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 


Tác giả: Nguyễn Thị Lệ An – VKSND thị xã Quảng Trị