Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, sáng ngày 18/02/2022 Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Đông Hà phối hợp Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2022.

       Chủ trì hội nghị gồm có đồng chí Phạm Vũ Ngọc Quang, Viện trưởng VKSND thành phố và đồng chí Trương Thị Lâm Hương, Chủ tịch Công đoàn VKSND thành phố Đông Hà; tham dự Hội nghị có toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan.


Đồng chí Phạm Vũ Ngọc Quang, Viện trưởng VKSND thành phố Đông Hà trình bày  báo cáo tại Hội nghị.


       Hội nghị đã được nghe đồng chí Trương Thị Lâm Hương, Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành năm 2021 và Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức năm 2021. Đồng chí Phạm Vũ Ngọc Quang, Viện trưởng VKSND Thành phố Đông Hà trình bày Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 và phát động, triển khai phong trào thi đua năm 2022. Kết quả đánh giá: Năm 2021, VKSND thành phố Đông Hà đã phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, mục tiêu đề ra; đạt và vượt chỉ tiêu công tác; thực hiện có hiệu quả công tác trọng tâm, đột phá “Tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra”, thực hiện tốt nhiệm vụ chống bỏ lọt tội phạm và oan sai; nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật. Toàn cảnh Hội nghị