Thực hiện Quyết định số 159/QĐ-VKS-TTr-KT ngày 11/7/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan An ninh điều tra-  Công an tỉnh Quảng Trị,  ngày 21/7/2022, Đoàn kiểm sát do đồng chí Trần Hữu Ân - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng có các đồng chí Kiểm sát viên Phòng Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh đã tiến hành kiểm sát theo kế hoạch.



Hình ảnh phiên làm việc

Đoàn kiểm sát đã nghe đồng chí Đỗ Duy Hải, Trưởng phòng An ninh điều tra- Công an tỉnh Quảng Trị báo cáo tình hình công giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị trong thời điểm kiểm sát, Đoàn kiểm sát thấy: Về cơ bản, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót trong thủ tục lập hồ sơ, VKSND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kết luận và kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị khắc phục. Kiến nghị của VKSND tỉnh đã được tiếp thu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.


Tác giả: Trần Thị Vân - VKSND tỉnh Quảng Trị