Thực hiện Quyết định số 83/QĐ-VKS-P2 ngày 17/4/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị. Ngày 26/4/2023, Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Quảng Trị.      

          Sau khi nghe đồng chí Lê Xuân Chi -Trưởng phòng PA05 Công an tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, Đoàn kiểm sát đã kiểm tra hồ sơ, sổ sách có liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của đơn vị.

          Qua kiểm sát, Đoàn đánh giá cao kết quả đạt được của Phòng PA05 Công an tỉnh Quảng Trị. Đơn vị đã phân công cán bộ theo dõi, quản lý, mở đầy đủ các loại sổ và ghi chép đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định. Các tố giác, tin báo về tội phạm được tiếp nhận đầy đủ, phân loại kịp thời, việc xác minh, điều tra, giải quyết được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành và Quy chế phối hợp liên ngành nên không xảy ra trường hợp nào phải hủy bỏ quyết định tố tụng do không đủ căn cứ hoặc để xảy ra trường hợp quá thời hạn giải quyết.

Toàn cảnh buổi làm việc

           Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót và yêu cầu Phòng PA05 Công an tỉnh Quảng Trị khắc phục kịp thời đồng thời yêu cầu Phòng PA05  Công an tỉnh Quảng Trị phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được nhằm thực hiện tốt hơn công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong thời gian tới, góp phần giữ vững mục tiêu phòng chống oan, sai bỏ lọt tội.  

                                Tác giả: Nguyễn Thị Phượng - VKSND tỉnh Quảng Trị