Thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư TW Đảng về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Ngày 16/3/2022, tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Toà án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, giai đoạn 2022 -  2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Đại Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị; đồng chí Trần Hưng Bình, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và các đồng chí cán bộ chủ chốt của Ban Tuyên giáo, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh.