Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông là một trong các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trong lĩnh vực và địa bàn quản lý của mình. Để đảm bảo việc tuân theo pháp luật trong công tác này, ngày 25/5/2023, Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông do đồng chí Phan Lê Thành – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông.


Hình ảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Trần Đại Đức - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đakrông báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan. Qua kiểm sát, 

nhận thấy: Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông đã tiếp nhận đầy đủ nguồn tin về tội phạm, cập nhật vào sổ theo dõi kịp thời, thực hiện phân loại và tiến hành các hoạt động kiểm tra, xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng thời hạn. Chủ động phối hợp với Viện kiểm sát và đề nghị Cơ quan điều tra cùng cấp phối hợp khi thực hiện một số hoạt động kiểm tra, xác minh theo Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT–VKSTC ngày 29/12/2017.

Tuy nhiên, đơn vị vẫn còn một số hạn chế trong công tác lập hồ sơ vụ việc, Đoàn kiểm sát đã kịp thời yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông khắc phục, đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Tác giả:  Thanh Hoài – VKSND huyện Đakrông