Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, ngày 21/02/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gio Linh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Gio Linh. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Văn Sỹ - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn với sự tham gia của Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gio Linh và cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị.

Sau khi nghe đại diện Nhà tạm giữ Công an huyện Gio Linh báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án cũng như trực tiếp gặp, hỏi người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân đang thi hành án và kiểm tra hồ sơ, sổ sách, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện Gio Linh đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù; lực lượng canh gác, bảo vệ, quản lý, kiểm tra, giám sát được bố trí túc trực 24/24 giờ; chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, khám sức khỏe và khám chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng tiêu chuẩn.Việc lập hồ sơ quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù được thực hiện đúng quy định. Công tác thi hành án phạt tù đối với phạm nhân định kỳ đều có kiểm điểm, nhận xét, xếp loại theo quy định của pháp luật.


Hình ảnh buổi kiểm sát 


Tác giả: Đặng Thúy Nhung – VKSND huyện Gio Linh