Thực hiện Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự (THADS) của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Hải Lăng đối với chuyên đề án đình chỉ, án đã thi hành xong và việc thu chi thi hành án, từ ngày 14/5/2024 đến ngày 17/5/2024, VKSND huyện Hải Lăng đã tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS huyện Hải Lăng. Dự triển khai công bố quyết định có đồng chí Hồ Xuân Hải - HUV, Viện trưởng VKSND huyện Hải Lăng. Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Tiến Quân - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng các Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị là thành viên.


Ảnh: Đồng chí Phạm Tiến Quân - Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn công bố quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát


Sau khi nghe đồng chí Trần Văn Đạt - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hải Lăng báo cáo những nội dung theo yêu cầu của Kế hoạch trực tiếp kiểm sát. Đoàn kiểm sát đã nghiên cứu hồ sơ, sổ sách và lập biên bản về các nội dung kiểm sát.

Qua quá trình kiểm sát nhận thấy, việc lập hồ sơ thi hành án tương đối đầy đủ, Thủ trưởng cơ quan THADS ra quyết định đình chỉ thi hành án đúng căn cứ, thời hạn theo quy định của luật THADS. Công tác thu chi tiền thi hành án được thực hiện nghiêm túc, đối chiếu kho, quỹ đúng quy định. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chi cục THADS huyện Hải Lăng còn một số vi phạm, thiếu sót trong nhiều hồ sơ như: Một số hồ sơ chưa có Biên bản giao Quyết định THADS cho đương sự. Chấp hành viên đã làm thủ tục chuyển tiền qua đường bưu điện, tuy nhiên, trong hồ sơ không có tài liệu hay biện pháp xác minh việc đương sự đã nhận được tiền hay chưa, nhưng đã đưa hồ sơ vào diện thi hành xong. Chi chuyển tiền vào tài khoản của đương sự trước khi người được THA đề nghị nhận tiền qua chuyển khoản. Hồ sơ không thông báo cho đơn vị đã uỷ thác về việc nhận được uỷ thác. Chưa theo dõi chi tiết từng đối tượng để hạch toán riêng biệt, làm căn cứ khi chi trả cho đương sự hoặc nộp sung công ngân sách nhà nước khi đến hạn...


Ảnh: Đồng chí Hồ Xuân Hải - Viện trưởng VKSND huyện Hải Lăng nghe công bố kết luận của Đoàn kiểm sát


Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn đã ban hành kết luận, kiến nghị trong kết luận. Đồng chí Trần Văn Đạt - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hải Lăng thay mặt đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát và sẽ chỉ đạo đơn vị khắc phục ngay những tồn tại, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật THADS để công tác THADS của đơn vị được tốt hơn./.


                       Tác giả: Diệu Thúy - VKSND huyện Hải Lăng