Vừa qua, VKSND huyện Triệu Phong đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trực tiếp xác minh 03 việc chưa có điều kiện thi hành tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, nhằm kiểm tra tính có căn cứ của Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án của Cơ quan THADS, từ đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.


Đoàn công tác do đồng chí Thái Thị Thanh Thủy, Phó Viện trưởng làm Trưởng Đoàn, Kiểm sát viên Phạm Thị Thủy thực hiện công tác Kiểm sát THADS làm thành viên. Quá trình xác minh, Kiểm sát viên đã trực tiếp làm việc với đại diện của chính quyền địa phương và đương sự để thu thập thông tin về điều kiện, hoàn cảnh, nhân thân, lý lịch, thu nhập và các tài sản riêng hoặc chung có giá trị của đương sự…Tại thời điểm xác minh cả các đường sự không có bất kỳ tài sản nào có giá trị để đảm bảo thi hành án. Tuy nhiên, sau khi Viện kiểm sát giải thích quyền và nghĩa vụ thi hành án, vận động và thuyết phục nên các đương sự sẽ cố gắng thi hành án trong thời gian sớm nhất để đảm bảo quyền lợi về sau. 

Từ những kết quả trên nhận thấy, ngoài việc thực hiện đúng, đầy đủ quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ, về thời hạn xác minh của Chi cục THADS huyện, thì thời gian qua từng Chấp hành viên còn thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong xác minh điều kiện thi hành án, nhất là chính quyền địa phương. 

Bên cạnh đó, việc trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án còn nhằm đảm bảo cho công tác xét miễn, giảm thi hành án được thực hiện một cách chính xác, khách quan và đúng quy định của pháp luật. Góp phần đưa công tác kiểm sát thi hành án dân sự ngày càng đạt hiệu quả, chất lượng và chặt chẽ. Qua việc tổ chức xác minh điều kiện thi hành cũng nêu cao vai trò của VKSND, thực hiện chủ trương tăng cường trách nhiệm, phát huy hiệu quả trong công tác Kiểm sát.

                            

                             Tác giả: Phạm Thị Thủy - Viện KSND huyện Triệu Phong