Thực hiện Quyết định số 297/QĐ-VKS-P9 và Kế hoạch số 51/KH-VKS-P9 ngày 03/11/2022 của Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị, ngày 17/11/2022, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (P9) tiến hành kiểm tra công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính tại VKSND huyện Đakrông.