Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 29/11/2021 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Quảng Trị về giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cải cách tư pháp và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 (gọi tắt là Nghị quyết 49-NQ/TW) của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, chiều ngày 24/12/2021, Đoàn giám sát Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị do đồng chí Ly Kiều Vân - Ủy viên Thường  vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên trong Đoàn đã đến và làm việc tại Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Vĩnh Linh.

Đồng chí Ly Kiều Vân - UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí Ly Kiều Vân - Trưởng đoàn giám sát thông qua mục đích, nội dung và phương pháp làm việc, đồng chí Trương Công Hữu - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Vĩnh Linh đã thay mặt Chi bộ báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cải cách tư pháp và Nghị quyết số 49-NQ/TW tại đơn vị từ năm 2016 đến tháng 9/2021.

Đồng chí Trương Công Hữu - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Vĩnh Linh báo cáo tại buổi làm việc

Qua nghe báo cáo của Chi bộ, các thành viên trong Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả công tác cải cách tư pháp tại VKSND huyện Vĩnh Linh trong thời gian qua cũng như sự nghiêm túc, chu đáo trong công tác chuẩn bị phục vụ buổi làm việc. Đoàn giám sát đã có những trao đổi với Chi bộ để làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo và những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong quá trình thực hiện công tác cải cách tư pháp giai đoạn hiện nay. 

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Ly Kiều Vân kết luận: Trong thời gian tới, VKSND huyện Vĩnh Linh cần chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho Kiểm sát viên. Cấp ủy và lãnh đạo VKSND huyện Vĩnh Linh tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện đúng, đẩy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ về cải cách tư pháp trong tình hình mới. Đơn vị phải tiếp tục làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành trong Khối Nội chính, kịp thời tham mưu cho cấp ủy địa phương theo đúng tinh thần Chỉ thị 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Những đề xuất, kiến nghị của Chi bộ VKSND huyện Vĩnh Linh, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Quảng Trị sẽ nghiên cứu tiếp thu và xem xét, đồng thời có ý kiến đề xuất với cơ quan hữu quan để có giải pháp sớm tháo gỡ nhằm tạo điều kiện cho đơn vị nói riêng và các cơ quan tư pháp địa phương nói chung thực hiện tốt chức năng của ngành và nhiệm vụ cải cách tư pháp mà Đảng và Nhà nước đã giao./.

Tác giả: Minh Thùy - VKSND huyện Vĩnh Linh