Sáng ngày 08/12/2021, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Cam Lộ đã có buổi làm việc, thẩm tra báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Đào Mạnh Hùng - Ủy viên Thường vụ - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cùng các đồng chí trong Ban pháp chế. Làm việc với Đoàn có tập thể lãnh đạo VKSND huyện Cam Lộ, đồng chí Nguyễn Thị Thủy - Viện trưởng thay mặt đơn vị báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2021, với những nội dung trọng tâm sau:
Năm 2021, VKSND huyện Cam Lộ đã triển khai, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành, của đơn vị. Thực hiện tốt chủ trương "Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra". Phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác kiểm sát chống oan sai, bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm, đảm bảo mọi hành vi tội phạm được phát hiện, xử lý kịp thời; việc áp dụng các biện pháp bắt tạm giữ, tạm giam có căn cứ, đúng pháp luật. Không để xảy ra việc đình chỉ điều tra hoặc Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội. Trong năm không xảy ra trường hợp nào phải trả hồ sơ điều tra bổ sung ở giai đoạn điều tra và xét xử. Qua công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, VKSND huyện Cam Lộ đã ban hành nhiều bản kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và phòng ngừa tội phạm trong ở các khâu công tác kiểm sát.