Thực hiện Quyết định số 1542/QĐ-VKS-P8 ngày 19/10/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, ngày 02/11/2021 Đoàn công tác Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị do Phòng 8 chủ trì đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Trị.

 Sau khi nghe đồng chí Đinh Tấn Hùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Trị báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự thời điểm từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/9/2021, Đoàn đã trực tiếp tiến hành nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan đến công tác thi hành án hình sự.


Quá trình kiểm sát nhận thấy: Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ động, tích cực tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, quyết định về việc triển khai, thực hiện công tác thi hành án hình sự năm 2021; ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với Cơ quan thi hành án hình sự Công an các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc quản lý các đối tượng được hoãn, tạm đình chỉ, tha tù trước thời hạn có điều kiện và các đối tượng khác trên địa bàn,…Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Trị còn thiếu đôn đốc, kiểm tra Công an các huyện, thị xã, thành phố dẫn đến vẫn chưa khắc phục được tồn tại trong việc mở sổ theo dõi việc tiếp nhận bản án, quyết định thi hành án hình sự của Tòa án nhân dân có thẩm quyền chuyển đến,..

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã thông qua Dự thảo kết luận nêu rõ những tồn tại cần khắc phục trong thời gian đến và đã được Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh tiếp thu, chấp nhận.

Tác giả bài viết: Ngọc Phương – Phòng 8 VKSND tỉnh Quảng Trị